<style>.lazy{display:none}</style>Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları
Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları

Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları

Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları Usta Öğreticilik

Usta Öğretici Nasıl Olunur? Usta Öğretici Kursu Sınavı Çıkmış Eski Soruları Ve Cevapları. Usta Öğreticilik Belgesi İş Pedagojisi Dersi Sınavı Soru Ve Cevapları.

Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Düzenlenen Usta Öğreticilik Kursuna (40 Saat) Katılarak Başarılı Olmaları Durumunda Usta Öğretici Belgesi Almaya Hak Kazanır. Alanınızda Sahip Olduğunuz Usta Öğreticilik Belgesi İle Halk Eğitim Merkezlerinde, Belediyeler Tarafından Açılan (İsmek, Komek, Asmek) Kurslarda Öğretici Olarak Görev Alabilirsiniz.

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları İçin Tıklayın.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır:
Ustalık Belgesi Verilmesi İçin O Mesleğin O İldeki 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olması Gereklidir. Kanun Kapsamında Olmayan Mesleklerde Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Meslek Odaları Tarafından Verilir. Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Alabilmek İçin En Az İlköğretim Mezunu Olmak Gereklidir. 1996-1997 Eğitim Öğretim Döneminden Önce 5 Yıllık İlkokul Mezunlarında Bu Şart Aranmaz.

Örneğin El Sanatları Teknolojisi Alanındaki Meslek Dalları
Dekoratif El Sanatları
Dekoratif Ev Tekstili
El Dokuma
El Ve Makine Nakışı
Halı Desinatörlüğü
Sanayi Nakışı

Sponsorlu Bağlantılar

Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları İçin Tıklayın.

Usta Öğretici Kursu Sınavı Soruları

1) 3308 sayılı kanunun çıkış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyeri sahiplerine ustalık, kalfalık ve usta öğretici belgesi vermek.
b. Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek.
c. Çıraklara, işyerlerinde öğretilemeyen pratik ve teorik bilgileri öğretmek.
d. Hepsi doğrudur.

2) Çırağın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyerinde ustanın gözetiminde çalışan kişiye çırak denir.
b. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetiminde kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.
c. Sözleşme esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişilere çırak denir.
d. Mesleki eğitim merkezine giden ve kişilere çırak denir.

3) Çırak ve kalfaların eğitiminden sorumlu olan kişiye ne denir?
a) Usta öğretici b)Eğitici usta c)Usta d)İşyeri sahibi

4) Çıraklara bir ay süreli yıllık izin ne zaman verilir?
a. Her zaman
b. Hiçbir zaman
c. Teorik Eğitim olduğu zaman
d. Teorik Eğitim yapıldığı zamanlar dışında

5) Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesheden taraflar kaç gün içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi’ ne yazılı olarak bildirmek zorundadır?
a) 10 Gün b) 3 Gün c) 5 Gün d) 1 Ay

6) Yeni davranışlar kazanma veya mevcut davranışları değiştirme yada geliştirmeye ne denir?
a) Anlatım b) Öğrenme c) Karşılaştırma d) Soru

7) En iyi öğrenme şekli nasıl olmalıdır?
a) Tekrarla b) Yaparak ve yaşayarak c) Anlatımla d) Soruyla

8) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Psikoloji b) sosyoloji c) İş güvenliği d) Ekonomi

9) Bilinmeyen bir değeri kendi cinsinden birim adı verilen bir değerle mukayese etme işlemine de denir?
a) Öğrenme b) Sınav c) Ölçme d) Tekrar

10) Yapılan Ölçmenin neticelerinin yorumlanması ile bir sonuca, hükme, kıymete ve karara varılmasına ne denir?
a) Alıştırma b) Değerlendirme c) İş güvenliği d) Öğrenme

11) Eğitimde bilgi konuları neyle ölçülür?
a) Yazılı-Sözlü sınavla b) İtimatla c) Tekrar d) Hiçbiri

12) İş ve mesleklerin öğretilebilecek unsurlarını belirlemek amacı ile yapılan sistemli öğretim envanteri çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş ve meslek analizi b) İstatistik c) Tahlil d) Çırakla ilgilenme

13) Aşağıdakilerden hangisi üretim mesleği değildir?
a) Mobilyacılık b) Tesviyecilik c) Garsonluk d) Ayakkabıcılık

14) Bir kişinin kazanç sağlamak amacı ile yaptığı çeşitli seviyede bilgi beceri ve iş alışkanlığı gerektiren faaliyetlerin hepsi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Analiz b) Meslek c) Yorulma d) Üretim

15) Meslekler bölümlere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a. O mesleğin endüstri ve hayattaki bölümü
b. Bölümün öğretim muhtevası
c. O meslekte yetişen kişinin iş bulabilmesi
d. Öğreticinin yeteneği.

16) Aşağıdakilerden hangisi iş alışkanlığı değildir?
a) Düzenli çalışma b) Güvenli çalışma c) Ekonomik çalışma d) Sigara

17) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticide olmamalıdır?
a. Mesleği ile ilgili yeterli bilgi
b. İşyerinin kural ve kaidelerini bilmeli
c. Çırakla senli benli olmalı
d. Çırağa iş disiplini sağlamalı, önemini açıklamalı.

18) Meslek Analizi yapılırken yapılacak ilk iş hangisidir?
a. İş alışkanlıklarının analizi yapılır
b. Meslek ana bölümlere ayrılır.
c. Üniteler işlemlere ayrılır.
d. Teknik bilgiler analiz edilir.

19) İşi meydana getiren başlıca hareketlerin her birine ne denir?
a) İşlem basamağı b) İşlem c) Teknik bilgi d) Analiz

20) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticinin görevlerinden değildir?
a) Eğitim b) Ölçme-Değerlendirme c) Organizasyon ve yönetim d) Öğrenme

21) Yapma – Söyleme ile öğrenme oranı yüzde kaçtır?
a) %10 b) %90 c) %20 d) %50

22) Hangisi beceri öğretiminde kullanılan metotlardan değildir?
a) Anlatım b) Yazma c) Gösteri d) Soru-Cevap

23) “Çırakların eğitim ve öğretiminde tek silahımız …………………….. olmalıdır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sevgi ve ilgi b) Merhamet c) Ceza d) Ödül

24) Öğrenilen konunun daha iyi pekiştirilmesi için verilen konulara ne denir?
a) Yazılı b) Sözlü c) Test d) Ödev

25) İletişimde duyulan etkinlik oranı bakımından göz yüzde kaçtır?
a) %83 b)%11 c) %3-5 d) %1-3

26) Aşağıdakilerden hangisi Anlatım metodunun sakıncalarından değildir?
a. Gurup eğitiminde kolaylık sağlar
b. Öğrencilerin aktif olmalarını azaltır.
c. Ezberciliği teşvik eder
d. Öğretilenler çabuk unutulur.

27) Öğrencilerin konuya karşı ilgilerinin en üst noktada olduğu öğretim metodu hangisidir?
a) Anlatım b)Soru-Cevap c) Demonstrasyon (gösteri) d) Deney

28) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
a. Emek b. Amaç c. Toprak d. Sermaye

29) Maliyete etki eden faktörlerden işçilik kısmına aşağıdakilerden hangisi girer?
a. Arazi b. Makine c. Ücret d. Takımlar

30) “Elde edilen ürünün meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malların ve unsurların parasal ifadesi,,
tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a. Maliyet b. Üretim c. Planlama d. İş Analizi

31) Eğitime tabi tutulan çırakların davranışlarında oluşması gereken gelişmelerin ve değişikliklerin ölçülmesi hangi ölçme
çeşidine girer?
a. Fiziksel ölçme b. Ön değerlendirme c. Son değerlendirme d. Eğitsel ölçme

32) Çırağın iş alışkanlıklarının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Güvenlik kurallarına uyma b. Arkadaş çevresi c. Davranış alışkanlıkları d. Uygun araç-gereç seçimi

33) “Bir bilgiyi kişi yada kişiler arasında ortak kılmak.” İfadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ölçme b) Kanal c) İletişim d) Öğrenme

34) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme elemanlarından değildir?
a) Kanal b) Kaynak c) Alıcı d) İş

35) Aşağıdakilerden hangisi İletişimi etkileyen faktörlerdendir?
a. Fiziki Alış bozuklukları.
b. Soyut kelimeler kullanmak.
c. Yabancı kelimeleri sık kullanmak.
d. Hepsi.

36) Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitimi yönteminin basamaklarındandır?
a) Çırağı hazırlayın b) İşi kendiniz yapın c) işi çırağa yaptırın d) Hepsi

37) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
a. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar.
b. İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla.
c. Sigortalının yolculuk yaptığı sırada.
d. Sigortalının işveren tarafından görevli olarak başka bir yere görevlendirildiği sırada.

38) Aşağıdakilerden hangisi kazaya neden olan faktörlerdendir?
a) Bilgisizlik b) Dikkatsizlik c) Emniyetsiz durumda çalışma d) Hepsi

39) Kazaya en fazla neden olan faktör hangisidir?
a) insan b) Makine ve Teçhizat c) Fiziksel ortam d) Aşırı gürültü ve sıcak.

40) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını önleme tedbirlerinden değildir?
a) Planlama b) Organizasyon c) Eğitim d) İşçi sağlığı

Not: Her Soru 2.5 Puan Değerindedir.

Usta Öğretici Kursu Sınavı Sorularının Cevapları

1.D
2.C
3. A
4.D
5. B
6.B
7.B
8.A
9.C
10.B
11.A
12.A
13.C
14.B
15.D
16.D
17.C
18.B
19.A
20.D
21.B
22.B
23.A
24.D
25.A
26.A
27.B
28.B
29.C
30.A
31.D
32.B
33.C
34.D
35.D
36.D
37.C
38.D
39.A
40.A
2015 Yılında Usta Öğretici Kursu Sınavında Sorulmuş Sorulardır.

Ziyaretçi Yorumları - 128 Yorum
 1. Zeynep dedi ki:

  Merhaba,

  İş yeri tarafından usta öğretici olmak için oryantasyon eğitimine gönderiliyoruz. Konuyla ilgili sınav örnekleri paylaşabilir misiniz? Link atarsanız çok sevinirim.

  1. sınav soruları elimizde bulunmuyor. eğitim materyali linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 2. ceyda dedi ki:

  merhaba, muhasbeciyim. iktisat mezunuyum. soru şekilleri nasıldır? muhasebe alanından mı sorular gelecek yoksa herkese aynı sorular mı sorulacak

  1. herkes için aynı genel sorular.

 3. fatih dedi ki:

  fen bilgisi öğretmenliği mezunuyum hangı alanlarda kurs acabılır tesekkurler

  1. Bildiğim Kadarıyla Açılabilecek Kurs Bulunmuyor. Dyk Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İçin Başvurulabilir. Başvurular Yaz Dönemi Haziran, Güz Dönemi İçin Ağustos Ayında Alınır.

 4. Turhan Yaman dedi ki:

  Ben maliye lisans mezunuyum hangi bölümde eğitmenler yapabilirim

  1. muhasebe ve finansman alanı ile pazarlama ve perakende alanı.

 5. Sefa dedi ki:

  Merhaba,

  İş yeri tarafından usta öğretici olmak için oryantasyon eğitimine gönderiliyoruz. Konuyla ilgili sınav örnekleri paylaşabilir misiniz? Link atarsanız çok sevinirim.

   1. Sefa dedi ki:

    Hocam cok teşekkür ederim Bende Bu salı Yalova merkezde sınava giricem fakat konulardan öturu sorular bana yabancı geldı Gecebılmeyı cok isterım Sanırım her yerde farklı sorluyor Sagolun

  1. Azime dedi ki:

   Usta öğreticilik için son çıkan soru ve cevapları paylaşırmısınız ?

  2. Sinan eray dedi ki:

   Merhabalar bu sorular ne zamana ait bide bire bir mi yoksa şimdiki ile değişiklik var mı teşekkürler

   1. 2018 yada 2019 olması lazım. benzer sorular çıkıyor.

 6. Kemal TATA dedi ki:

  Yenilenebilir enerji teknolojileri bölümünden kurs açılabilir mi? Usta öğretici olarak kurs vermek istiyorum. Kursu halk eğitim merkezi mi ayarlayacak?

  1. Ücretli usta öğretici başvurusu yapılacak. Başvurular ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınacak.
   Başvuranlar arasında yapılan puan sıralamasına göre kurslar açılır. Kursun açılması için en az 12 kişilik grup oluşmalıdır.

  2. Zeliha dedi ki:

   Merhabalar, önlisans ilahiyat mezunuyum. Oryantasyon Eğitimi almak istiyorum. Güngören halk eğitim merkezinde var mı ? Yada nerelerde var?

   1. Kurs
    Kurs Yeri
    Başlangıç

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Bağcılar Halk Eğitimi Merkezi

    20/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Bakırköy Halk Eğitim Merkez

    20/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Beylikdüzü Hem Merkez

    20/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Beyoğlu cihangir hem Beyoğlu Akademi

    23/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Esenler hem Merkez Ve Merkeze Ait Bina

    22/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Esenyurt Hem Merkez Bina

    20/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Eyüp Hem Müftülük Salonu

    20/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Kadıköy Hem Merkez

    21/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Şişli Hem Merkez

    04/10/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Şişli Hem Merkez

    20/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Şişli Hem Merkez

    21/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Ümraniye Hem Merkez Ve Merkeze Ait Bina

    20/09/2021

    Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı

    Ümraniye Hem Merkez Ve Merkeze Ait Bina

    20/09/2021

 7. ayşe dedi ki:

  İyi günler Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum MEB onaylı diksiyon ve drama sertifikam var usta öğretici olmak için nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Ücretli usta öğretici Başvuruları ağustos ayı içinde kurumlardan veya e-yaygın sitesinden alınacak.

   1. Dilek dedi ki:

    Sanat tarihçisiyim. Olgunlaşma enstitüsü nde araştırma bölümüne başvuru yaptım usta öğretici adı altında. Acaba halk eğitim ile olgunlaşma enstitüsü arasında fark nedir. Araştırma bölümü olduğu için maaşları hakkında fikrim yok. Çok merak ediyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim . Teşekkürler

    1. 2 yıllık mesleki eğitim programı ve kısa süreli beceri eğitimleri veren, geleneksel Türk giyimi ve unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatları alanlarında araştırma, tasarım- üretim, tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapan, döner sermayesi bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yaygın eğitim kurumudur.

    2. Savaş dedi ki:

     Usta öğretici en az kaç puan almak gerekiyo

     1. Usta Öğreticilik Sınavında 50 Ve Üzeri Puan Alanlar Başarılı Sayılır.

 8. Dilek dedi ki:

  İmam Hatip mezunuyum Osmanlıca usta öğretici belgesi almak istiyorum alan için uygunmu

  1. Osmanlı Türkçesi Öğreticiliği Kursunu Tamamlayanlar Osmanlıca Kursu Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.
   Osmanlı Türkçesi Öğreticiliği Kursu Başvuru Koşulları

   1. Herhangi Bir Alanda En Az Ön Lisans Eğitimi Almış Olmak,
   2. 17 Yaşını Tamamlamış Olmak,
   3. “Osmanlıcada Arşiv Ve Edebi Metinler” Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olmak,
   4. Osmanlıca Okuma-Yazma Alanında Yapılacak Ön Yeterlilik Sınavından En Az 70 Puan Almış Olmak.

 9. Sinem deniz dedi ki:

  Sağlık yönetimi mezunuyum hangi alanlarda kurs açabilirim?

  1. Açabileceği Bir Kurs Bulunmuyor Diye Biliyorum. İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi Varsa İlk Yardım Kursu Açılabilir.

   1. Sinem deniz dedi ki:

    Geçen sene sağlık yönetimi mezunları hasta ve yaşlı hizmetleri alanında kurs açmışlar. Bu yıl mı kaldırıldı kurs açılması??

    1. lisans mezun iseniz açılabilir, ön lisans mezunları için 3 yıl meslek deneyimi şartı bulunuyor.
     Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi

     1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” göre atanan;
     a) Sağlık Hizmetleri öğretmenleri
     b) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri öğretmenleri
     2. Evde Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan meslek elemanları
     3. Yaygın eğitim kurumları yönetmeliğine göre usta öğretici olarak görevlendirileceklerden “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanında en az 4. Seviye eğitim aldığını belgelendirenler.

     Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi
     1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
     a. Sağlık Hizmetleri
     b. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
     • alan öğretmeni olarak atananlar,
     • öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

     2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Sağlık Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
     3. Sağlık Hizmetleri ile Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanlarında/alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
     4. Sağlık Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ile ilgili bölümlerden ön lisans mezunu olup en az 3 yıl meslek deneyimi olanlar
     öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

     1. Sinem deniz dedi ki:

      Lisans mezunuyum açabilir miyim o zaman..

     2. başvurulabilir, ek2 usta öğretici değerlendirme formuna göre başvuranlar arasında ek yüksek puan sahibi olanlar açabilir.

     3. Nesil dedi ki:

      Sürücü direksiyon kursu hocalığı için nereye başvuru yapmalıyım

     4. Halk Eğitim Merkezlerinde Taleplere Göre Açılabilir.
      Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği 200 Saat
      Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu 96 Saat
      Motorlu Taşıt Sürücüleri Trafik Ve Çevre Öğreticiliği 200 Saat

     5. Azime dedi ki:

      Öğretmenlik yapabilmek için oryantasyon almak gerekiyormu?

     6. halk eğitim merkezlerinde kurs açmak için öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında usta öğretici oryantasyon kursu zorunludur.

 10. Sami yilmaz dedi ki:

  Selamlar, lisans mezunuyum, sürücü kursunda direksiyon hocası olmak için Sertifika alacağım, direksiyon usta öğreticisi sınavında sorular sorular ile ilgili bir link var mi acaba? Tesekkurler,

  1. bildiğimiz yok…

  2. Azime sayar dedi ki:

   Merhaba sınavda neler çıktı acaba? Bu hafta bizimde varda

 11. Şirin Keleş dedi ki:

  Merhabalar, ben otomotiv mühendisliği mezunuyum, yurt dışından, diploma denkliğim var YÖK Ankaradan , çift vatandaşım BG ve TC, nasıl değerlendirebilirim , çok teşekkürler

  1. Motorlu araçlar teknolojisi alanında kurs açmak için başvurulabilir.

 12. Nefise dedi ki:

  Merhabalar ben önlisans mezunuyum, işaret dili öğretici ve Tercümanıyım özel bir kurumdan aldım sertifikayı ve bir halk eğitime gidip sordum burda eğitmen olmak için kurallar nedir diye , bana keşke halk Eğitim merkezinden alsaydınız neden özel kurumdan aldınız dedi oysaki o kurum MEB onaylı sertifika ve çok güzel bir eğitim verdi….sorum şu ki biz sonuçta eğitmenlik yapmak istiyoruz ne farkı oluyor bu sertifikaların madem öyle neden özel kurumlarda öyle eğitimler var kime güveneceğiz ne yapacağız?
  Başka bir soru : bu sertifika kabul edildiği takdirde usta öğreticilik için oryantasyonluk eğitimine mi gitmek gerekiyor , şartlar nelerdir lütfen bana bilgi verebilir misiniz rica etsem…..

  1. İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitimi Kursuna Katılanlar Açabilir. Eğitim Fakültesi Mezunları Dışında Kurs Açmak İsteyenler İçin Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi Kursu Zorunludur.
   Türk İşaret Dili Kursu Eğitici Koşulları
   Program eğitimcileri aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir:
   1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, lisans programında Türk İşaret Dili eğitimi aldığını belgeleyen Özel Eğitim alanı öğretmenleri.
   2. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, eğitim fakültelerinin lisans programlarından mezun olup, Türk İşaret Dili Eğitimi aldığını belgeleyen öğretmenler.
   3. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre özel eğitim alanı ve eğitim fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olup, lisans programında Türk İşaret Dili eğitimi aldığını belgeleyenler.
   4. Tercihen işaret dili öğreticisi/tercümanlık sertifikasına sahip meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   5. Tercihen Bakanlığın açmış olduğu işitme engellilerde iletişim yöntemleri hizmet içi seminer/kurslarına katılmış meslek elemanlarından yararlanılabilir,

  2. Üzeyir dedi ki:

   Nefise Hanım, biz de sizinle aynı görüşte olsak da ne yazık ki kurs açma kriterleri yönetmelikçe belirlenmiş. Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri olarak yönetmeliği çiğnememiz mümkün değil. Açmak istediğini Türk İşaret Dili kursunun eğitici kriterleri http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Ki%C5%9Fisel%20Geli%C5%9Fim%20ve%20E%C4%9Fitim_T%C3%BCrk%20%C4%B0%C5%9Faret%20Dili.pdf linkte mevcut.

   Eğerki formasyon eğitiminiz yoksa ve halk eğitimi merkezlerinde eğitici olmak istiyorsanız mutlaka oryantasyon eğitimini almanız gerekiyor.

 13. Berna dedi ki:

  Merhaba, seramikle ilgili usta öğretici belgesi almak için ne yapmak gerekir? Şu an bununla ilgili Ankara’da açılmış bir kurs var mı? Teşekkürler.

 14. BakımcıAli dedi ki:

  Merhaba,

  İş yeri tarafından usta öğretici olmak için oryantasyon eğitimine gönderiliyoruz. Konuyla ilgili sınav örnekleri paylaşabilir misiniz? Link atarsanız çok sevinirim.

 15. Oya dedi ki:

  Merhaba ben usta ogretici olarak göreve baslayacaktim daha sonra sigortalı bir iş bulduğum için halk eğitimdeki görevi iptal ettim dilekçe vererek. Şuan sigortalı isten ayrıldım ve tekrar aynı halk egitim de görev almak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir

  1. kurs açmak istenilen halk eğitim merkezi ile görüşmelisiniz. kurumlarda usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. yıl içerisinde çeşitli branşlarda alım yapılabilir.

 16. Asuman dedi ki:

  Merhaba ben ustalık teorik e sınava gireceğim ve hiç sorubulamadım nereden. Ulabilirm yardımcı olursanız sevinirim

  1. http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
   giyim üretim teknolojisi modüllerindeki derslerde örnek sorular bulunur.

  2. nimet avci dedi ki:

   galı ve kilim kursu acmak icin ustaogretici belgesi yeterlimidir acaba …simdiden tskler

   1. modülleri yenilenen kurs programları için artı 3 yıllık mesleki deneyim şartı aranıyor.

 17. Serap dedi ki:

  Kusura bakmayin cok soru sordum ama.burdaki link usta ogretici sorulari.ben ustalik sinavina girecegim.ustalik sinav cikmis sorulari bir turlu bulamiyorum.ve pazar gunu sinav var.lutfen yardimci olurmusunuz.

  1. http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
   linkteki modüllerden güzellik ve saç bakım hizmetleri seçerek derslere ve örnek sorulara ulaşılabilir.

  2. Abdi dedi ki:

   Merhaba Ben Yiyecek İçecek İşletmeciliği mezunyum. Pedagojik Formasyon belgem var İsmek’de aşçılık aşçı yardımcılığı servis komisi gibi kurslar da görev almak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim.

 18. Sihat onay dedi ki:

  Liderlik sertifikası almak istiyorum nasıl
  Başvurular ne zaman
  Nasıl alabilirim

  1. Başvurularda Belli Bir Tarih Yoktur. Kurslar Yıl Boyunca Açılabilir. Halk Eğitim Merkezlerine Başvurulur.

   1. Aybüke dedi ki:

    Konaklama lisans mezunuyum.ascilik alanında kurs açmak istiyorum. Yiyecek içecek alan dal dersleri ve modulleri meslek dersleri diye bir ibare yer alıyor ascilik bölümünde kurs açarsam puanım lisanstan değerlendirebilirmi

    1. değerlendirilmiyor, konaklama ve seyahat hizmetleri alını için değerlendirilir.

   2. AYŞE dedi ki:

    Merhaba, kimya lisans mezunuyum. Seramik kursuna gidiyorum usta öğretici olmak için. Kurs süresi kaç saat toplamda. Ve sat tamamlanınca ne yapılması gerekiyor. Nereye başvuru yapılmalıdır. Rica etsem bilgi alabilir miyim ?

    1. 4. seviye kurs bitirme belgesi gereklidir.

 19. Sihat onay dedi ki:

  Merhaba ben çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum
  Oryantasyon belgesi almak istiyorum istenilen belgelere baktım “askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge” isteniyor
  2021 kadar tecilliyim sorun olur mu
  Bide tarihleri ne zaman

  1. Başvurularda Belli Bir Tarih Yoktur. Kurslar Yıl Boyunca Açılabilir. Halk Eğitim Merkezlerine Başvurulur. askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeniz varsa sorun olmaz.

 20. Hikmet dedi ki:

  Perde dikimini kursunuz var mi

  1. halk eğitim merkezlerinde
   Özel Perdeler Hazırlama
   Perde Hazırlama
   Tül Stor, Rustik ve Katlamalı Perde Hazırlama
   kursları taleplere göre açılabiliyor.

  2. Aslihan dedi ki:

   Iyi günler ben onlisans ilahiyat okuyorum ayrica kuran kurslarindan belgelerim ve tecrubelerim var herangi bi dernege kurs açmak için başvurdum halkegitimden 2 belge almam söylendi ben bu belgeleri eylül ayından önce alıyorum. Ama eylül ayına kadar alimlarimi beklemem gerekecek ?

   1. usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. yıl içinde çeşitli branşlarda usta öğretici başvuruları alınabilir. halk eğitim merkezinin resmi internet sitesini takip edin.

 21. Ayşenur gergin dedi ki:

  Mrb benim 4 tane hali dokuma sertifikam var 21 yaşındayım usta öğreticisi sınavına girebilirmiyim

  1. ustalık sınavına girebilmek için alanında 5 yıl çalışmışlık, 4. seviye kurs bitirme belgesi gereklidir. kurs sertifikalarının her 160 saat 1 ay çalışmışlığa eş değerdir.

 22. fatma dedi ki:

  merhaba 1 ekimde dekoratif el sanatlarından ustalık sınavına gircem GAZİ MESLEKİ EĞİTİM de ama sorular nerden çıkıyor bilmiyorum.Ne yapmamı tavsiye edersiniz.

 23. Filiz dedi ki:

  Merhaba ben bugün gazi üniversitesi meslek edindirme merkezine gittim, el sanatları teknolojisi neden sertifikalarım vardı ustalık belgesi alabileceğimi onun için sınava girmem gerektiğini söylediler ama sınavda ne çıkacak en ufak bir bilgim yok..

  1. burada http://halkegitimhemkurs.com/sinav-sorulari/ örnek ve daha önceden çıkmış sorular bulunmakta…

 24. yıldız dedi ki:

  Merhaba, Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, formasyon belgem de var. Değerlendirme sürecinde bu yıl da aynı bu sorular mı sorulacak ? Değerlendirme nasıl oluyor ve neye göre usta öğretici olabiliyoruz ?

  1. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Görevlendirme Değerlendirme Formu EK-2’deki puanlamaya göre yapılır. https://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-kadrolu-usta-ogretici-olma-sartlari/

   1. Aysel dedi ki:

    Ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum .Usta ogretici olmak için nasıl bir yol izlemeliyim .Yani diploma ve eldeki sertifikalar yeterli degil mi? Bı bahsedilen sınav sıralama sonrası mi yapılıyor?Yardımcı olursanız sevinirim .

    1. kurs ustalık belgesi sahibi olan, usta öğretici belgesi almak isteyenler içindir. Türk Dili ve Edebiyatı mezunları kişisel gelişim alanında diksiyon, formasyon koşulu ile osmanlı türkçe kursu açabilir. kurs açmak istenilen halk eğitim merkezine başvurulur. başvurular çoğunlukla eylül ayında alınır. başvuru duyuruları kurumların resmi internet sitelerinden yada kurumlardaki panolardan ilan edilir.

 25. Melek dedi ki:

  Ben meslek lisesi el sanatları bölümü 2003 mezunuyum usta öğretici belgem yok Halk eğitimden görev yapabilirmiyim

  1. lise mezunları için mesleğinde 3 yıl deneyim şartı aranır.

 26. yasemin dedi ki:

  merhaba ben tic.mesl.lisesi muhasebe sonrası işletme lisans mezunuyum…
  bilg.destekli muh.
  bilg. işletmenliği ve oper.
  işaret dili
  hızlı okuma
  f klavye
  tıbbı sekreterlik sertifikalarına sahibim usta öğreticilik yapabilirmiyim… usta öğreticiler içinde ders konu tekrarı yapılıyor mu uzun süredir uzak kaldığım için meslekten soruyorum şimdiden teşekkürler…

  1. işletme lisans mezunları muhasebe ve finansman alanındaki kurslarda görev alabilir.

 27. Cem dedi ki:

  Usta öğreticilik belgesi almak için şartlar nedir.
  Usta öğreticilik soruları genelmi yoksa her branş için ayrımı

  1. ustalık belgesi sahibi olanlar usta öğretici kursuna katılabilir, tüm alanlarda sorular aynı.

 28. Esin dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi kuaförlük bölümü mezunuyum ustalik ve usta öğretici belgesi var nerelerde görev yapabiliyorum farklı bir belgede almam gerekiyor mu.Bu belgeler is başvurusu için yeterli mi

  1. usta öğretici belgesi ile başvurulabilir. halk eğitim merkezlerinde kurs açabilmek için usta öğretici oryantasyonu eğitimine katılmak zorunludur.

 29. Nazan Tutar dedi ki:

  Önlisans çocuk gelişimi öğrenciyim , şuanda uygulamali tiyatro kurşunu tamamlamak uzeriyim. Oryantasyon eğitimi almak istiyorum bu eğitimi herkes alabilir mi ? Önlisans mezuniyet arıyor mu ? Ve bu bölgeyle çocuklara drama kursu acabilir miyim?

  1. Kursa Katılabilmek İçin Halk Eğitim Merkezleri Tarafından Açılabilecek Kurslarda Görev Alma Şartlarını Taşımak Gereklidir.
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-oryantasyonu-egitimi-basvuru-belgeleri/

 30. Çetin Koç dedi ki:

  Merhaba benim ustalık belgesi çalıştığım işyerinde kayboldu yenisini nereden nasıl alabilirim İstanbul dan almıştım şuanda ordu Ünye den nasıl çıkarılır yenisi

  1. belgesi aldığınız yere dilekçe ile başvurulur.

 31. Elgün dedi ki:

  Merhaba. Ben YDS-nin rusça sınavına girip ve aldığım sertifikayla Bursanın Halk eğitim kurumlarında rus dili öğretmeni gibi çalışa bilir miyim?

  1. rusça seviye a1 kursu eğitici öncelik sıralaması:
   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Rusça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Rusça öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Rusça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Rusça öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Rusça mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) Rusça dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde Rusça öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 32. Fatoş dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi mezunuyum ve usta öğretici belgesi almak üzereyim bu belge ile Halk eğitimde öğreticilik yapabilir miyim ? Oryantasyon yada formasyon gerekli midir?

  1. her kurs için farklı eğitici koşulları bulunur, öncelikle alanında lisans ve ön lisans mezunları tercih edilir, başvuran yoksa bazı kurslarda meslek lisesi ve ustalık / usta öğretici belgesi sahiplerine görev verilebilir. halk eğitim merkezlerinde kurs açmak için usta öğretici oryantasyon eğitimine katılmak zorunludur.

 33. Şevin dedi ki:

  Daha önce okuduğum şehirde halk eğitim kursuna gittim sınava girip geçtim fakat belgeöi almadım üzerinden baya bi zaman geçti şuan bulunduğum şehirden o belgeyi alabilir miyim..yoksa tekrardan kursa kayıt mı yaptırmalıyım..

  1. e-devlet sitesinden giriş yapılarak sertifika indirilebilir. https://www.turkiye.gov.tr/meb-sertifika-bilgileri-sorgulama

 34. vedat dedi ki:

  merhaba halk egitimde gorevli sinif ogretmeniyim. adalet bolumu(2 yillik)mezunuyum. 160 saatlik zihinsel engellilerin egitimi ile ilgili kurs belgem var.
  zihihinsel engellilere verilen beceri derslerinde meslek ogretmenleriyle birlikte kurs acabilirmiyiz. (2015 te yayinlanan moduler programlarda alan ohretmeni derken 2018de yayinlananlarda 80 saatlik kurs belgesi diyor)
  yani illa modulun altinda yazan mi yoksa 2028 deki modullerdeki emsalmidir.
  acabilecegim kurslar nelerdir. okuma yazma haric

  1. en son güncellenen modülleri eğitici şartları geçerlidir.

 35. Eda dedi ki:

  19. sorunun cevabı yanlış. Cevap B yani işlem.
  İşlem: İşi meydana getiren başlıca hareketlerin her birisine işlem denir. (Elektrikçinin, iki
  kabloyu birbiri ile birleştirmesi gibi)

  1. olabilir, ancak cevap anahtarında A seçeneği işaretlenmiş.

 36. Burcu dedi ki:

  Giyim branşındakiler halk eğitim merkezlerinde ev tekstili kursu açabilir mi ?

  1. mefruşat kursu usta öğretici belgesi ile açmak için Dekoratif Ev Tekstili Ustalık / usta öğretici belgesi sahibi olmak gerekli.

 37. Bükre dedi ki:

  Merhaba.Usta ogretici en fazla ne kadar maas alabilir

  1. ücretli usta öğretici maaşları haftada açılan kurs saatine, kursun açıldığı zaman dilimine (gece – gündüz, hafta içi, hafta sonu), kursun açıldığı yere (merkez bina, ceza ve tutukevleri vb.), eğitim durumuna, vergi dilimine, asgari geçim indirimi tutarına göre değişiyor.

 38. Nur dedi ki:

  Merhabalar ben gida teknikeri mezunuyum onlisans sorum şu hijyen ve sanitasyon eğitimi werebilmem mümkün müdür su fabrikasında çalıştım 3 yıl boyunca gida sektöründede staj yaptım bütün belgelerimi war şimdiden teşekkürler

  1. Gıda Ve Hijyeni Ve Sanitasyon Eğitici Koşulları:
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre:
   A. Gıda Teknolojisi,
   B. Kimya Teknolojisi,
   C. Laboratuvar Hizmetleri,
   D. Hayvan Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı,
   • Alan Öğretmeni Olarak Atananlar,
   • Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
   2. Diğer Branşlarda Öğretmen Olarak Atananlardan, Gıda Hijyeni Konusuna Yönelik Eğitim Aldığını Belgelendirenler,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunları,
   4. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   Öğretmen/Eğitici Olarak Görev Almalıdır.

 39. Hatice dedi ki:

  Merhaba emlak danışmanlığı kursu yada parekende satış yönetimi kursu açmak için ibbf mezunu olmak yeterli mi?

  1. emlak danışmanlığı kursu eğitici koşulları:
   Öncelikle Muhasebe Ve Finansman Alan Öğretmenleri, İşletme Öğretmenleri, Pazarlama Ve Perakende Öğretmenleri, Öğretmen Bulunmaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
   Muhasebe Ve Finansman, İşletme, Pazarlama Ve Perakende Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Programları Fakülte Mezunları.
   Muhasebe Ve Finansman, İşletme, Pazarlama Ve Perakende Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyeleri.
   Emlak Ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Mezunu Olan, Emlak Yönetiminde En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

 40. Hayriye dedi ki:

  Merhaba ben kiz meslek lisesi çocuk gelisimi/özel eğitim mezunuyum iş yeri açma belgem var yalnız halk eğitim merkezinde cocuk gelişimi üzerine kurs açmak istiyorum bu mümkünmüdür?

  1. öncelikle alanında lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor, başvuru yoksa görev verilebiliyor.

  2. Feyza dedi ki:

   Ben kurs açmak istiyorum ve usta öğretici belgem ve o eğitimi aldığıma dair belgelerim var fakat bana bulunduğum ilcedeki myo da o kursu verebilecek öğretim gorevlisi olduğu söylendi hocaların öncelik hakki olduğunu biliyorum ama hoca o kursu vermek istemezse ben bu kursu acamiyomuyum

   1. usta öğretici başvuru değerlendirmesi Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Görevlendirme Değerlendirme Formu EK-2’deki puanlamaya göre yapılır. usta öğretici başvurusu yapanlar arasında en yüksek puan sahipleri sırasıyla görev alır. http://cdn.www.hemhalkegitim.com/wp-content/uploads/2018/01/halk-egitim-usta-ogretici-gorevlendirme-degerlendirmesi-EK-2-.jpg

 41. fatıh erdogdu dedi ki:

  merhaba kadrolu spor hocası nasıl olunur. antrönörluk belgem var 12 dalda lısanslıyım. futbol. masatenısı ve santranc antronörlük belgem var. bunu deyerlendırmek için kadrolu usta nasıl olurum veya kurs kadrolu nasıl yaparım saygılarımla

  1. kadrolu usta öğretici alımı KPSS Sınavı ile yapılıyor.

 42. ayşe dedi ki:

  Merhaba ben halk eğitim merkezinde hem bilgisayar kursu açıp hemde usta öğretici sertifikası alıp santranç kursu açabilirmiyim? yada hem halk eğitimde bilgisayar kursu açıp hemde herhangi bir okulda biilgisayar öğretmeni olarak ücretli öğretmenlik yapabilirmiyim?

  1. halk eğitim merkezlerinde bilgisayar kursu açabilirsiniz ancak satranç kursa açabilmek sırasıyla aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
   1. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) arasında yapılan 2 Haziran 2005 tarihli protokol gereği TSF‘nun verdiği antrenörlük belgesine sahip öğretmenler,
   2. Bu kurs programı için geçerli TSF en az 1.Kademe Antrenörlük belgesine sahip eğitmenler tercih edilir.

   1. Azime sayar dedi ki:

    Merhaba, direksiyon usta öğretıcıligi sınavına gireceğim. Ancak neler çıkabilir sınavda, bilgisi olan var mı?

 43. Derya dedi ki:

  Merhaba bulunduğum bölgede halk eğitim merkezinde ahşap boyama kursu yok ustalık belgesi almak için ne yapabilirim

  1. Ustalık belgesi mesleki eğitim merkezleri (MEM) alınır. ustalık belgesi alma koşulları yazımızı okuyabilirsiniz. https://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/

   1. Serap dedi ki:

    15 aralikta ustalik sinavina girecegim.bayan kuaforuyum ne gibi sorular cikar bilmiyorum.nasil calisabilirim.

    1. önceki yıllarda çıkmış sorulardır, benzer sorular çıkar.

     1. Serap dedi ki:

      Bu cikmis sorulari nerden bulabilirim acaba bulamiyorum

     2. Serap dedi ki:

      Ama ben usta ogretici sinavina degil.ustalik bayan kuaforu sinavina girecegim.cikmis sorulari nereden bulabilirim.lutfen yardimci olun yarin sinavim var ve hic bir bilgi verilmedi

     3. http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
      linkten alan olarak güzellik ve saç bakım hizmetleri seçilir. dersler seçilerek örnek sorular görülebilir.

    2. Yasin dedi ki:

     Serap ben hem bayan hem erkek kuaförü belgesi aldım öğretmenim yardımcı olurum05368807861

Bir Yorum Yaz